"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

The XXIV FIG International Congress 2010
Facing the Challenges – Building the Capacity
11-16 April Sydney, Australia

Sydney Convention Centre

Изглед откъм централния вход на Sydney Convention Centre.

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

На Конгреса на FIG в Сидни бе представена статия на тема
"Some Studies on the Quality of GNSS Determinations Under Specific Conditions" -
"Някои изследвания на качеството на GNSS определенията при специфични условия".

Свали публикацията и презентацията.
Свали публикацията на Български.

Сертификати от Конгреса на FIG в Сидни:

СертификатСертификат за презентация

Изложбата:

Изложбата

Начало на изложбата на Конгреса
бе отбелязана от танци на аборигени

Изложбата

Приветствия по случай откриване на
изложбата на Конгреса от официалните лица

General Assembly:

General Assembly

Начало на General Assembly

Приветствие

Приветствие от Президента на FIG Stig Enemark
към новото ръководство

нов Президент на FIG

Избор на нов Президент на FIG

Резултати от гласуването

Резултатите от гласуването са на екрана

Приветствие на новия Президент на FIG

Приветствие на новия Президент на FIG

Нови ръководни лица

Нови ръководни лица

Председател на младите геодезисти

Приветствие на новия Председател на младите геодезисти

FIG Congress 2014

Предложения за FIG Congress 2014

гласуване

Момент на гласуване

Малайзия

Реклама на Малайзия-място за провеждане
на FIG International Congress 2014

На заседание

На заседание

работната седмица-2011

Така бе отбелязан изборът на място
за провеждане на работната седмица
на FIG в Мароко през 2011

Радостта на хората от Мароко

Радостта на хората от Мароко

В заседателната зала

В заседателната зала

Друга информация:
Геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Така са стабилизирани точките от
Държаната геодезическа мрежа в Сидни, Австралия.
Изрично е записано "Не разваляй"

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Точка, стабилизирана на натоварено кръстовище

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

 

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Точка, стабилизирана в пешеходна зона

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Геодезическа опорна точка,
стабилизирана чрез метална плоча

 

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

 

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Стара тригонометрична точка

Стара тригонометрична опорна точка
до астрономическата обсерваторията
в Сидни, Австралия

 

Стара тригонометрична точка

Надписът, който е отбелязан на пирамидата

репер

Репер, стабилизиран на сграда

Обсерваторията в Сидни, Австралия

Астрономическата обсерватория в Сидни и старата
тригонометрична опорна точка (от лява страна)

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Така са защитени от унищожение
геодезическите опорни точки в Сидни

 

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Начин на стабилизиране на "защитената" точка

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Опорната точка е поставена в градина до бордюр

 

геодезическа мрежа в Сидни, Австралия

Геодезическата опорна точка
е стабилизирана под нивото на асфалта
за да бъде запазена

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.