"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures
Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

Изгледи от Palais des Congres de Marrakech:

Palais des Congres de Marrakech

Palais des Congres de Marrakech

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

На работната седмица на FIG в Маракеш бе представена статия на тема:
"Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT"
"Използване на бърз статичен и на RTK режими за GNSS определения за получаване на висока точност и производителност, имайки предвид съвременните възможности на ИТ"

Свали в Публикация - pdf ; Презентация - pdf ; Сертификати:

Certificate of PresentationCertificate of Participation

Срещи и разговори с официалните лица:

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

среща с Mr. CheeHai Teo - FIG President

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

среща с Mr. Hilali Aziz - ONIGT President, Congress Director

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

заедно с Mr. Hilali Aziz

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

на щанда на организаторите на работната седмица на FIG в Abuja - 2013

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

разговори с представители на HI-Target - производители на GNSS оборудване

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

представяне на GNSS оборудване на HI-Target

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

среща-разговор и обсъждане на геодезическо оборудване на Leica

 

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

по време на презентация от технически тур - New City of Tamansourt

FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures - Marrakech, Morocco, May 18-22 2011

представяне на Италия като домакин на FIG WW 2012

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.