"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

FIG Working Week 2012
Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage
Rome, Italy, 6-10 May 2012

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД

На работната седмица на FIG в Рим бе представена статия на тема:
"Study on the Overall Quality of the Planned fast Static GNSS Measurements, if Certain Values of the Parameters are Applied in the System, Using Fuzzy Logic"
"Изследване на общото качество на планираните бързи статични GNSS измервания, ако конкретни стойности на параметрите са приложени в Системата, използвайки Fuzzy Logic"

Свали статията и презентацията.
Сертификат за презентация

Certificate of Presentation

Свали репорт от Работната седмица на FIG.

Ежегодната Работна седмица на FIG тази година се проведе във Вечният град Рим от 6 до 10 май 2012.
Тя се състоя под надслов: ”Знаейки да се управлява територията, опазва околната среда и оценя културното наследство”.

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Фоайе с логото на работната седмица

Уникалното за тази Работна седмица бе проведената за първи път Young Surveyors Conference под мотото “Knowing to create the future“. Работната седмица включваше официални прояви като ”Opening reception” с концерт и коктейл в Parco della Musica и приветствия от VIP гости, между които Кметът на Рим.

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy
Концерт в Parco della Musica

 

Освен официалните церемонии и концерти на работната седмица бе организирана и представена голяма изложба на геодезически инструменти и технологии. Сред изложителите биха могли да бъдат споменати имената на: Trimbe, Leica, Esri, Feno и др. Имаше специални щандове на официални инстанции като: FIG WW 2013 Abuja – Nigeria, FIG, New Zealand Institute of Surveyors, CNGeGL, 8th FIG Regional Conference in Uruguay, FIG Congress 2014 Malaysia.

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Щанд на FIG Congress 2014 Malaysia

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Пред щанда на FIG Congress 2014 Malaysia

Комисия 5 на FIG проведе свое заседание на 6 май, на което бяха обсъдени предстоящите международни прояви, както и въпроси поставени от членовете на Комисията. Последната имаше богат набор от презентации в 17 секции, разпределени в три дни от работната седмица. Водещa роля имаха презентациите свързани с лазерните скенери. Те бяха разделени на 3 сесии, подчертаващо голямото им значение и влияние в геодезическата наука и практика днес.

Три български имена бяха сред авторите на различни презентации на Работната среща: д-р Иво Милев, д-р Гинчо Костов и Велико Пенков.

България бе представена от СГЗБ и КИГ. Страната участва в гласуването, проведено на General Assembly на 10 май. За Вице Президент на FIG 2013-2016 бе избран Mr. Bruno Razza – Italy. България бе избрана за домакин на FIG Working Week 2015. За Председател на Комисия 6 бе избран д-р Иво Милев. Бяха излъчени препоръките по чл. 21 от срещата на Президентите. Специално внимание към аудиторията бе насочено от Президента на FIG Mr. CheeHai TEO за ролята на младите геодезисти като носители на новите идеи в геодезията.

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

СГЗБ и КИГ на General Assembly

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Момент от General Assembly

Представена бе регионалната конференция в Уругвай – Ноември 2012 под надслов ”Surveying towards Sustainable Development”. Извършена беше презентация на Нигерийския Институт на геодезистите във връзка с предстоящата работна седмица на FIG през 2013 г. Официалните лица от Малайзия представиха детайлни сведения заедно с видео клип за дестинацията на следващия Конгрес на FIG. За особени заслуги в провеждането на работната седмица бе награден Италианския Организационния Комитет.

Местата за провеждане на следващите прояви на FIG са както следва:
1. 6-10 May 2013, Abuja, Nigeria - Environment for Sustainability. FIG Working Week and General Assembly;
2. 16-21 June 2014 - XXV FIG Congress and General Assembly, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. 2015 FIG WW Sofia.

Моменти от заседание - General Assembly на FIG Working Week 2012 in Rome:

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

гласуване за Вице Президент на FIG:

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

изказвания:

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

гласуване

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

представяне на Регионална Конференция в Уругвай

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

реч от официалните лица, представящи Малайзия

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Представяне на Нигерия като домакин на FIG Working Week 2013:

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Изказвания на официалните лица.
Награждаване на организационния комитет от Mr. CheeHai Teo - Президент на FIG:

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Нигерия - домакин на FIG Working Week 2013

FIG Working Week 2012 - Rome, Italy

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.