"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.com3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

Атрактивни цени на геодезическите измервания и услуги

Във време на нелоялна конкуренция в "ГЕО ЗЕМЯ" ООД сме в състояние да предложим конкурентни цени - без компромис с качеството на извършваните геодезически измервания и услуги.

Това сме постигнали чрез:
1. Използване на високоточни и производителни геодезически инструменти - двучестотни GNSS приемници, поддържащи спътниковите системи GPS и GLONASS;
2. Разработен и приложен в геодезическата практика собствен геодезически софтуер;
3. Прилагане на собствено ноу-хау;
4. Прилагане на смартфони и редица облачни услуги в нашата геодезическа практика;
5. Наличие на достатъчен и богат опит от различни нестандартни обекти;
6. Употреба на собствен високопроходим автомобил - джип Nissan Pathfinder за решение на всяка задача в геодезията.

Предлагаме на нашите клиенти конкурентни спрямо останалите геодезически фирми цени.

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.