Etna

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

FIG Working Week 2015

"From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World"

"От мъдростта на вековете към предизвикателствата на модерния свят"

София, 17–21 май 2015

Национален дворец на културата

Презентацията на "ГЕО ЗЕМЯ" ООД на FIG Working Week 2015 бе статия на тема:

"Application, specifics and technical implementation of the 3D terrestrial laser scanning for measurement and analysis of the spatial geometry of a steel construction"

Статията бе представена в съвместна сесия за наземно лазерно сканиране на Комисия 5 и 6.

Свали публикацията и презентацията. Сертификати от FIG Working Week 2015:

Certificate for attendance

Certificate for attendance

Certificate for presentation

видео материали от Opening Ceremony - FIG Working Week 2015

moment from the General Assembly - I

момент от Генерална Асамблея - I

the officials and their speeches

the officials and their speeches

the officials and their speeches

technical session with a presentation on the 3D terrestrial laser scanning

сесия с презентация за 3D наземно лазерно сканиране

technical session with a presentation on the 3D terrestrial laser scanning

момент от техническите сесии

a moment from the General Assembly - II

момент от Генерална Асамблея - II

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.